Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Cần Thơ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (1 bài)

Giáo dục và đào tạo Cần Thơ

Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 2001-2010 là: ”Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa”. “Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta cần và có thể rút ngắn thời...

Thành viên tích cực

No_avatar
Đặng Văn Minh
Điểm số: 51
No_avatar
Ngô Tứ Quan
Điểm số: 36
No_avatar
Nguyễn Thành Thái
Điểm số: 33
Avatar
Nguyễn Văn Giang
Điểm số: 33
No_avatar
Nguyễn Phúc Vinh
Điểm số: 27
No_avatar
Đỗ Khôi Nguyên
Điểm số: 27
Avatar
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Điểm số: 21
Avatar
Nguyễn Thanh Duy
Điểm số: 21