No_photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Việt Sử
Giới tính Nam
Website http://ngsu2609.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Thạnh
Quận/huyện Huyện Vĩnh Thạnh
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 963 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên ThS. NGƯT. Lâm Hồng Sừng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trung Thạnh
Quận/huyện Huyện Cờ Đỏ
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 98 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nắng Tháng Ba
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Cần Thơ
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trường THPT Trần Đại Nghĩa
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Trần Đại Nghĩa
Quận/huyện Quận Cái Răng
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 1089 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trịnh Nguyễn Thi Bằng
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Việt Dũng
Quận/huyện Quận Cái Răng
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Dương Nguyễn Minh Châu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/dnmchau99
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Việt Dũng
Quận/huyện Quận Cái Răng
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Thực
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ducthuc272737
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cái Khế 2
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4
Điểm số 5392 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đào Trung Hiếu
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Cần Thơ
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thái Châu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ptchau708
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trung Hưng 2
Quận/huyện Huyện Cờ Đỏ
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Nhã
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nvnha076
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Cần Thơ
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 29308 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Xuân Bình
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/xuanbinhl
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thới An Đông 3
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Mỹ thuật, Tin học
Điểm số 1126 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Cơ sở dạy thêm và luyện thi Bảo Ngọc
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/daythemBaoNgoc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT Thái Bình Dương
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 516 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Trải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thới Thuận 2
Quận/huyện Huyện Thốt Nốt
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Phúc Hậu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Quới
Quận/huyện Huyện Vĩnh Thạnh
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 2217 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Nguyệt
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Nhanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 57 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Oanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Kim Phụng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Văn Tiệp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Toan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 20 (xem chi tiết)