Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Cần Thơ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (1 bài)

Giáo dục và đào tạo Cần Thơ

Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 2001-2010 là: ”Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa”. “Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta cần và có thể rút ngắn thời...

BÀI GIẢNG  (653 bài)

TƯ LIỆU  (1493 bài)

GIÁO ÁN  (1020 bài)

ĐỀ THI  (472 bài)

Thành viên tích cực
0-avatar
Hoàng Trọng Kỳ Anh
Điểm số: 366
No_avatar
Hà Giữ Quốc
Điểm số: 87
No_avatar
Lê Trần Minh Nguyễn
Điểm số: 75
Avatar
Nguyễn Quốc Việt
Điểm số: 54
Avatar
Trần Minh Thông
Điểm số: 12
Avatar
Trần Thị Phương Anh
Điểm số: 12
Avatar
Tạ Văn Mãi
Điểm số: 9
Avatar
Huỳnh Văn Lâm
Điểm số: 6

Website cá nhân tiêu biểu
Website của Nguyễn Hữu Định
Lượt truy cập: 64
Website của Nguyễn Thị Tươi
Lượt truy cập: 51
https://maitruongmenyeu.violet.vn/
Lượt truy cập: 40
Blog ''Chia sẻ kiến thức''
Lượt truy cập: 34
Thư Viện Tài Liệu Y Khoa
Lượt truy cập: 14
Website LỆ ĐÁ
Lượt truy cập: 11