Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Cần Thơ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (1 bài)

Giáo dục và đào tạo Cần Thơ

Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 2001-2010 là: ”Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa”. “Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta cần và có thể rút ngắn thời...

BÀI GIẢNG  (653 bài)

TƯ LIỆU  (1493 bài)

GIÁO ÁN  (1020 bài)

ĐỀ THI  (472 bài)

Thành viên tích cực
No_avatar
Lê Trần Minh Nguyễn
Điểm số: 126
No_avatar
Nguyễn Phạm Hà Lâm
Điểm số: 105
No_avatar
Lê Trọng Hiếu
Điểm số: 93
No_avatar
Hoàng Trọng Kỳ Anh
Điểm số: 36
Avatar
Nguyễn Minh Tuấn
Điểm số: 30
No_avatarf
Lương Nguyên Thịnh
Điểm số: 30
Avatar
Hà Quang Nhị
Điểm số: 27
No_avatarf
Nguyễn Thị Thanh Yến
Điểm số: 24

Website cá nhân tiêu biểu
Website của Nguyễn Hữu Định
Lượt truy cập: 236
https://maitruongmenyeu.violet.vn/
Lượt truy cập: 102
Blog ''Chia sẻ kiến thức''
Lượt truy cập: 95
Website của Nguyễn Thị Tươi
Lượt truy cập: 83
https://thuchanh2008.violet.vn/
Lượt truy cập: 35
Website của Văn Thành Công
Lượt truy cập: 26